Ako postavili Karlův most a čo je to koferdam?

Ako postavili Karlův most

Ako postavili Karlův most a čo je to koferdam?

Karlův most v Prahe, ako aj množstvo iných stredovekých mostov, je charakteristický najmä kamennou konštrukciou a masívnymi klenbami. Ako bolo možné postaviť takéto skvosty s minimálnou technickou výbavou? Bez ťažkých strojov, bez elektriny, iba pomocou ľudskej sily a umu. 

Stavba mostu ponad rieku bola vždy veľkou výzvou a napriek obrovskému technickému pokroku sa základné princípy stavby nezmenili už od staroveku. Na koryte rieky sa najprv postaví spomínaný „koferdam“. Je to priestor ohraničený vysokými stenami siahajúcimi od dna rieky až ponad jej hladinu. V minulosti sa na ich výstavbu používalo viac vrstiev guľatiny a medzi nimi piesok ako izolácia. Z vodotesne uzatvoreného priestoru bola následne vodným kolesom odčerpaná všetka voda. Takýmto spôsobom odkryli dno a vznikol tak suchý priestor na stavbu mostných pylónov. 

Dno pravdepodobne vystužili pomocou drevených pilót, na ktoré bol položený základový rošt z dubových trámov. Na takto pripravenom základe mohli začať stavať stĺp - pylón z presne rezaných pieskovcových alebo žulových blokov.

Na stavbu klenbových oblúkov boli najprv zhotovené drevené konštrukcie, slúžiace ako opora. Akonáhle boli všetky kamene klenbového oblúka na mieste, drevená konštrukcia mohla byť odstránená a klenba stála vlastnou váhou a silou. Stavba bola spevnená položením viacerých oblúkových vrstiev a následne sa zasypali kamennou zmesou. 

3D animáciu, na ktorej môžete celý proces výstavby Karlovho mosta krásne vidieť, je dielom Archeologického ústavu Českej akadémie vied v Prahe a Národného pamiatkového ústavu.

Stavba Karlovho mosta začala v roku 1357 pod záštitou kráľa Karola IV, dokončená však bola až začiatkom 15. storočia. Most má 16 oblúkov a 15 stĺpov s ochranou proti ľadovým kryhám. Most je dlhý 512 metrov a jeho šírka je takmer 10 metrov. Most zdobí 30 sochárskych diel, ktoré zobrazujú rôznych svätcov, tieto však boli dostavané až neskôr, v rokoch 1383 až 1714. V 60. rokoch 20. storočia boli tieto sochy nahradené replikami, v záujme ich zachovania. Originály sú uložené v pražskom národnom múzeu. Do polovice 19. storočia bol Karlův most jediným priechodom nad riekou Vltava. Most tak bol veľmi dôležitým spojením medzi Pražským hradom a starým mestom.

Most za svoju 600 ročnú existenciu utrpel niekoľko katastrof. Iba 30 rokov po dokončení bol poškodený povodňami. V roku 1496 sa zrútil jeden z oblúkov, keď voda poškodila nosné stĺpy. Počas veľkej povodne v roku 1890 utrpel nárazy veľkého množstva dreva a odpadu rútiaceho sa Vltavou, ktoré poškodili dva piliere a tri oblúky.

Horšie ako povodne sú však vojny, ktoré sa na históriu mosta tiež výrazne podpísali. Na konci tridsaťročnej vojny sa niektoré najťažšie boje odohrali priamo na moste a boli počas nich vážne poškodené mostné veže, z ktorých následne museli byť odstránené zvyšky všetkých gotických ozdôb. Po druhej svetovej vojne, boli všetky poškodenia opravené. Most tak unikol skaze a následne na ňom bola tiež zakázaná automobilová doprava.

Karlův most má bohatú históriu a je to monumentálne architektonické dielo, ktoré je jednou z najdôležitejších pražských atrakcií.